Výcvik 2023 – 2024

Medzinárodný učiteľský výcvik, KRI 2023 – 2024, Slovensko

Stupeň 1 – inštruktor

Wahe Guru Ji Ki Fateh – Victory unto God that I come back home – Sláva, vraciam sa späť domov

Výcvik zahŕňa 220 hodín výučby počas 11 víkendov.

Výcvik sa otvára pre všetkých záujemcov o hlbšie spoznanie kundalini jogy. Je dobrodružnou premenou vedomia na ceste osobného rozvoja. Výcvik vám poskytne všetko, čo je potrebné pre praktikovanie a výuku kundalini jogy.

Cieľom výcviku je rozvíjať tieto zručnosti

 • získanie vnútorného pokoja a sily/posilnenie spojenia s vlastnou podstatou
 • vedenie kurzov kundalini jogy
 • získanie základných vedomostí o joge a jogovom životnom štýle
 • výber konkrétnych cvičení a meditácií podľa situácie a stavu študenta
 • uplatňovanie filozofie jogy v praxi
 • sprevádzanie študentov v procese ich transformácie

Termíny

17. – 19. 03. 2023 „Záväzok – prvý krok ku šťastiu a transformácii“

21. – 23. 04. 2023 „Chrám tela“

12. – 14. 05. 2023 „Božský dych“

09. – 11. 06. 2023 „Sila bodu stredu“

07. – 09. 07. 2023 „Pokoj srdca“

25. – 27. 08. 2023 „Spoznaj svoju myseľ“

22. – 24. 09. 2023 „Vyčisti svoje podvedomie“

20. – 22. 10. 2023 „Uvedom si, že ten druhý si ty“

17. – 19. 11. 2023 „Svet je zvuk“

12. – 14. 01. 2024 „Korene a cesty jogy“

16. – 18. 02. 2024 „Filozofia a kozmológia“

15. – 17. 03. 2024 Skúškový a akreditačný víkend

Pre získanie certifikátu inštruktora kundalini jogy KRI a osvedčenia pre získanie živnostenského listu v zmysle akreditácie MŠMT Českej republiky je potrebné splniť nasledujúce požiadavky:

Požiadavky:

 • absolvovať najmenej 80% výukových hodín
 • absolvovať 10 lekcií (hodín) kundalini jogy (hospitácie v priebehu výcviku)
 • absolvovať 15 lekcií (hodín) kundalini jogy (pred začiatkom výcviku)
 • absolvovať praktikum počas výučbových víkendov
 • odučiť aspoň 3 vyučovacie hodiny so spätnou väzbou
 • vypracovať seminár a kurz kundalini jogy na zvolenú tému
 • úspešne zložiť písomnú a ústnu skúšku

 

Rozvrh výuky:

piatok: 18:00 – 21.00 hod.
sobota: 5.30 – 8:00 hod. Sadhana, 9:00 – 19:00 (20:00 hod. s prestávkou na večeru)
nedeľa: 5:30 – 8:00 hod. Sadhana, 9:00 – 14:30 hod. (9:00 – 16:00 hod. s prestávkou na obed)

Miesto konania:

Centrum Circumpoint
Mlynské Nivy 80C
821 01 Bratislava

Cena

Kurzovné uhradené pred začiatkom výcviku: 1700,- EUR

Zľava 90,- EUR (t. j. spolu 1 610,- EUR) pri prihlásení sa do 10. 12. 2022 a zaplatení celej čiastky do 20.12.2022

Pri zaslaní prihlášky sa hradí nenávratný registračný poplatok 200,- EUR (bude odpočítaný z celkovej výšky ceny kurzu)

Ďalšia možnosť platby je platba na splátky (2 varianty):

a) celková suma 1 790,- EUR sa rozloží na splátky nasledovne: platba vo výške 600,- EUR v okamihu zaslania prihlášky (200,- EUR je nenávratný prihlasovací poplatok). Platby v splátkach: 1. splátka 400,- EUR do 17.3. 2023, 2. splátka 400,- EUR do 9.6. 2023, 3. splátka 390,- EUR do 20.10. 2023.

b) celkom 1 900,- EUR sa rozloží nasledovne: platba vo výške 500,- EUR v okamihu zaslania prihlášky (200,- EUR je nenávratný prihlasovací poplatok). Platby v splátkach: 140,- EUR na 10 víkendoch (posledná splátka 12.1. 2024).

Cena v CZK na vyžiadanie

Plnenie je oslobodené od DPH podľa paragrafu 51 Zákona o DPH.

Upozornenie:

 1. Prihlasovací poplatok vo výške 200,- EUR je splatný pri zaslaní prihlášky a je nevratný, okrem situácie, keď výcvik nebude zrealizovaný.
 2. V cene výcviku sú zahrnuté náklady na výučbu a organizáciu, prenájom priestorov, učebnice, texty na rannú Sadhanu, akreditačné kurzy (prvá pomoc, právo a účtovníctvo) a jogínsky čaj podávaný počas celej doby výcviku.
 3. Skúškový víkend hradia záujemci o skúšku zvlášť, suma je 200,- EUR.
 4. Náklady na ubytovanie a stravovanie nie sú v cene zahrnuté.
 5. Lehkost bytí s.r.o si vyhradzuje právo nedovoliť účasť na výcviku účastníkovi, ktorý mešká s úhradou platby za výcvik.
 6. Možnosť čiastočnej pracovnej výmeny – výpomoc s organizáciou.
 7. Pokiaľ by výcvik nebol zrealizovaný v plánovanom termíne, budú všetky uhradené platby kompletne vrátené

Informácie a registrácia:
Požiadajte o prihlášku včas. Počet miest na výcviku je obmedzený.

Hana Joti Kaur Kyralová
hanka@lehkostbyti.eu

Romana Schunová
jogavycvik@gmail.com