fbpx
 

KUNDALINI JOGA PODĽA JOGIHO BHAJANA

Medzinárodný učiteľský výcvik KRI

2022 - 2023, Slovensko

ČO MÔŽETE OD VÝCVIKU OČAKÁVAŤ

Výcvik sa otvára pre všetkých záujemcov o hlbšie spoznanie kundalini jogy. Je dobrodružnou premenou vedomia na ceste osobného rozvoja. Výcvik vám poskytne všetko, čo je potrebné pre praktikovanie a výuku kundalini jogy.

Výcvik je akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky. To znamená, že úspešní absolventi získajú Osvedčenie o profesijnej spôsobilosti - Inštruktor jogy a po vybavení formalít môžu oficiálne pôsobiť ako učitelia jogy.

220 hodín intenzívnej výuky

Zoznámite sa so základnými pozíciami a ich účinkom, dychovými technikami, štruktúrou výuky, ako i so západným a východným pohľadom na ľudské telo, meditáciou, mantrami, filozofickými konceptami atď.

MEDZINÁRODNÝ TÍM LEKTOROV

Naši skúsení lektori z Nemecka a Českej republiky majú s kundalini jogou dlhoročné skúsenosti. Sú certifikovaní medzinárodnou organizáciou KRI (Kundalini Research Institute).

Osobný a spirituálny rozvoj

Poznatky a techniky sprostredkované na výcviku pomôžu pochopiť procesy zmien, s ktorými sa stretávame v jogovej praxi, a umožnia žiť život vedomejšie v prepojení s Vyšším Ja.

Wahe Guru Ji Ti Fateh - Victory unto God that I come back home - Sláva, vraciam sa späť domov

VAŠI LEKTORI

Kurzom vás bude sprevádzať skúsený medzinárodný lektorský tím.
Uploaded image

Kai Michaelis

Nemecko
Kundalini jogu učí od roku 1984, jeho špecializáciou sú meditácie a spolupráca v komunitách. Je zapojený do učiteľských výcvikov Kundalini jogy a výcvikov Sat Nam Rasayan. Je spoluzakladateľom Centra Kundalini jogy v Mníchove. Je KRI Leadtrainer.
Uploaded image

Hana Joti Kaur Kyralová

Česká republika
Kundalini jogu učí od r. 2010 v Prahe, kde sa stala jedným z prvých učiteľov. Výcvik 1. a 2. stupňa absolvovala v Nemecku. Od r. 2013 sa podieľa na učiteľských výcvikoch v ČR. Absolvovala výcvik jogového kouča, muzikoterapeutický výcvik a zaoberá sa Sat Nam Rasayan. Je KRI Associate Trainer.
Uploaded image

Zuzana Lakshmi Kaur Fialová

Česká republika
Pôvodným povolaním je právnička, joge sa venuje od roku 2004. Od roku 2011 učí kundalini jogu, prevádzkuje Studio Kundaliní jógy v Brne a v Brumoviciach. Zaujíma sa o ajurvédu, liečiteľstvo, praktizuje Sat Nam Rasayan. Miluje ručné práce, ruže a cestovanie. Tvorí pomôcky a oblečenie na príjemné praktizovanie kundalini jogy. Je členkou trénerskeho tímu Mezinárodného výcviku učiteľov kundalini jogy ako KRI Associate Trainer.
Uploaded image

Hynek Jai Sangat Singh Bednář

Česká republika
Vyštudoval meteorológiu a klimatológiu a na katedre je stále aktívny. Od roku 2010 učí Kundalini jogu a spoločne s partnerkou prevádzkuje Centrum Kundalini jogy v Prahe. Spolupracuje na českom učiteľskom tréningu a je predsedom organizácie združujúcej učiteľov a priateľov Kundalini jogy 3HO Česká republika.

Skúsenosti účastníkov

Novinky